รายการสินค้าพรีเมี่ยม

จาน/ชาม

รหัสสินค้า: PL001
ชื่อสินค้า: จานพลาสติก
รหัสสินค้า: PL002
ชื่อสินค้า: เซทจาน/ชามเซรามิค
รหัสสินค้า: PL003
ชื่อสินค้า: ชามมีฝาปิด
รหัสสินค้า: PL004
ชื่อสินค้า: จานรูปผลไม้
รหัสสินค้า: PL005
ชื่อสินค้า: เซทจาน/ชามไม้
รหัสสินค้า: PL006
ชื่อสินค้า: ชามเซรามิค
รหัสสินค้า: PL007
ชื่อสินค้า: จาน/ชามลายหินอ่อน
รหัสสินค้า: PL008
ชื่อสินค้า: จาน/ชามเซรามิค
รหัสสินค้า: PL009
ชื่อสินค้า: ชามเซรามิคมีด้ามจับ
รหัสสินค้า: PL010
ชื่อสินค้า: จาน/ชามลวดลายหลากสี
หน้า : 1