บริษัท โอลีฟกิ๊ฟท์แอนด์ปริ้นติ้ง จำกัด
479/5 ซอยเจริญกรุง107 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105556135486

นิพนธ์ สันธนาภรณ์ (Batt)
Mobile :  093-9378916
Office :   02-6886314
Email :nipon@oliveprinting.com

พิมพ์นิภา เลิศชัยพิศาล (View)
Mobile :  099-8087008
Office :   02-6886314
Email :pimnipa@oliveprinting.com